Aqua-CAF
1er semestre - 2021 - 2022 du 30.08.2021 au 5.02.2022
TIVOLI - LUNDI - AQUA-CAF - 20H05 - 20H50
Complet
Période du 30.08.2021 au 05.02.2022
Date début : 30.08.2021

Lundi
20:05 à 20:50
Piscine - Ecole de Tivoli
SAUVY - LUNDI - AQUA-CAF - 20H50 - 21H25
Dispo. : 12
Période du 30.08.2021 au 05.02.2022
Date début : 30.08.2021

Lundi
20:50 à 20:35
Piscine - Ecole en Sauvy
SAUVY - MARDI - AQUA-CAF - 12H15 - 13H00
Dispo. : 7
Période du 30.08.2021 au 05.02.2022
Date début : 31.08.2021

Mardi
12:15 à 13:00
Piscine - Ecole en Sauvy
BACHET - MERCREDI - AQUA-CAF - 17H50 - 18H35
Dispo. : 2
Période du 30.08.2021 au 05.02.2022
Date début : 01.09.2021

Mercredi
17:50 à 18:35
Piscine - Ecole du Bachet de Pesay
TIVOLI - MERCREDI - AQUA-CAF - 20H00 - 20H45
Dispo. : 1
Période du 30.08.2021 au 05.02.2022
Date début : 01.09.2021

Mercredi
20:00 à 20:45
Piscine - Ecole de Tivoli
CAROLINE - JEUDI - AQUA-CAF - 20H30 - 21H15
Dispo. : 5
Période du 30.08.2021 au 05.02.2022
Date début : 02.09.2021

Jeudi
20:30 à 21:15
Piscine - Ecole de la Caroline
SAUVY - SAMEDI - AQUA-CAF - 11H30 - 12H15
Dispo. : 12
Période du 30.08.2021 au 05.02.2022
Date début : 04.09.2021

Samedi
11:30 à 12:15
Piscine - Ecole en Sauvy